نمونه سوالات روانشناسی ورزشی مقدماتی همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات نجات غریق همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات جامعه شناسی ورزشی همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات روش تحقیق در تربیت بدنی همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات والیبال(۲) _ والیبال (۲) عملی همراه با پاسخنامه تستی

وبلاگ پیام نوری ها

نحوه محاسبه نمره تئوری و عملی

نحوه محاسبه نمره تئوری و عملی

سوالات متداول

روش های پرداخت

0